Tura IV programu grantowego ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” rozstrzygnięta – 4 umowy dla opolskich ogrodów działkowych podpisane

W dniu  5 grudnia 2022r. w regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu przedstawiciele substytucyjni z czterech rodzinnych ogrodów działkowych podpisali umowy na środki pochodzące z funduszy unijnych w ramach programu grantowego ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” :

  1. ROD ,,Omex” w Głuchołazach – 23.788 zł
  2. ROD ,,Metalchem” w Kędzierzynie – Koźlu – 100.000 zł
  3. ROD ,,Relaks” w Starej Kuźni – 95.860 zł
  4. ROD ,,Aster” w Opolu – 98.049,61 zł

ROD ,,Relaks” w Starej Kuźni

ROD ,,Omex” w Głuchołazach


ROD ,,Metalchem” w Kędzierzynie – Koźlu

ROD ,,Aster” w Opolu

Uzyskane środki przyczynią się do przeciwdziałania spadkowi różnorodności biologicznej, wykonane zostaną zadania związane z tworzeniem i odnowieniem zieleni na terenach wspólnych ROD oraz podejmą działania w celu poprawy środowiska by poprawić jakość życia nie tylko działkowców ale i społeczności lokalnej.

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu wyraża wielkie uznanie i podziękowanie Zarządom ROD oraz ARiMR za wsparcie w staraniach o uzyskanie środków w konkursie grantowym pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Mamy nadzieję, iż w rezultacie powyższe działania wpłyną pozytywnie na kształtowanie zdrowego otoczenia, ochronę i poprawę jakości terenów zielonych, a także łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zarządom ROD.

Mamy nadzieję, że podpisane umowy zachęcą pozostałe Zarządy ROD Okręgu Opolskiego PZD do ubiegania się o kolejne granty.

Malwina Moczko – Wieszołek
Inspektor ds. inwestycji OZ PZD w Opolu