Uhonorowanie Zasłużonych Prezesów w Okręgu Opolskim PZD – 23.10.2015 r.

Po obradach III Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Opolu rozpoczęło się uroczyste spotkanie prezesów rodzinnych ogrodów działowych, którzy w tym roku zakończyli kadencję. Przybyła także była prezes Okręgu Opolskiego PZD Antonina Boroń. Zostali oni zaproszeni, by usłyszeć podziękowania za swoją pracę. Podziękowania płynące od Prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego, jak i Prezesa Okręgu Opolskiego Bartłomieja Kozery.

Prezes Kozera w krótkim wystąpieniu powitał zebranych i serdecznie im podziękował za pracę. Święto jest zawsze na miarę pracy. Im cięższa praca, tym większe święto. W życiu jest tak, że kończąc jedno zaczynamy coś innego, tedy podziękowaniom towarzyszą życzenia. Po czym zaprosił Antoninę Boroń do pomocy we wręczaniu dyplomów prezesa PZD i dyplomów prezydium Okręgu Opolskiego PZD. Prezes Kondracki do dyplomu dołączył wykwintne etui z dobrym długopisem.  Uhonorowano w ten sposób 33 osoby, tyle bowiem ogrodów Okręgu Opolskiego zmieniło prezesów.

Clou uroczystości stanowiło przyznanie Antoninie Boroń tytuły Honorowej Prezes Okręgu Opolskiego PZD. Prezes OZ PZD w Opolu Bartłomiej Kozera w słowie wstępnym zwrócił uwagę na ogromną rolę, jaką przez ćwierćwiecze odgrywała pani Antonina Boroń w ruchu związkowym. Zwrócił uwagę na to, że opolski ruch działkowy zawdzięcza jej pracy swój kształt. Słowo „szefowa” na stale zarezerwowane jest dla Antoniny Boroń, a on spotykając się z prezesami innych okręgów jest pytany o jej zdrowie, a to znaczy, że uznaniem cieszy się poza naszym okręgiem.

Wraz z wiceprezesami Okręgu Opolskiego wręczył Uchwałę nr 1/III/2015 nadającą ten tytuł Honorowej Prezes Polskiego Związku Działkowców Okręgu Opolskiego oraz dyplom, w którym napisano co następuje: „Antoninie Boroń za współtworzenie Polskiego Związku Działkowców, za ogromny wpływ na kształt i charakter Okręgu Opolskiego, za zaangażowanie i pasję w realizacji Związkowego dzieła”. Prócz tego wręczono Antoninie Boroń kryształową statuetkę z wyrytym tekstem nominacji. Także Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle przysłała podziękowania i dyplom. Ponieważ ulubionym kwiatem Honorowej Prezes są róże, więc wręczono jej pęk czerwonych róż. Prezes ROD „Źródełko” z Olesna wręczyła kosz z łakociami.

Wzruszona Pani Antonina Boroń w swoim wystąpieniu wspominała trudną, niedawną przeszłość i deklarowała chęć udziału w pracy Związku. Wymieniała także tych prezesów, z którymi jej się pracowało najlepiej.

Prezes Okręgu Bartłomiej Kozera zakończył uroczystość życzeniami skierowanymi do wszystkich. Życie polega na tym, że spotykamy się, aby się rozstać, ale rozstajemy się, aby się spotkać. Tedy radość i smutek winienie być zawsze umiarkowany.

ZM OZO

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ