Uwaga! już są, do odbioru zawiadomienia na walne zebranie w ROD – 17.01.2018 r.

Informujemy, że zarządy ROD mogą już odbierać zawiadomienia na walne zebranie sprawozdawcze ROD. Zawiadomienia są bezpłatne, można odebrać je osobiście w biurze tut. Okręgu w Opolu, istnieje możliwość wysyłki pocztą (zamówienia należy składać telefonicznie do sekretariatu OZ). Zawiadomienia będą również do pobrania podczas narady księgowych i skarbników ROD w dniu 20.01.br.

PZD-Okręg Opolski w Opolu