V posiedzenie Rady Okręgu Opolskiego PZD

W dniu 7 lipca 2020 r. obradowała Rada Okręgu Opolskiego PZD, która pochyliła się nad zbiorczym sprawozdanie finansowym rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Opolskiego za rok 2019 oraz preliminarzem na rok 2020. Rada pozytywnie oceniła wynik finansowy  większości ogrodów (97%), a wobec tych, które wykazały deficyt  nakazała analizę i sformułowanie programu naprawczego. Wyczerpującą ocenę sprawozdania i preliminarza przedstawił przewodniczący OKR Roman Żurkowski.

W drugiej części Rada omawiała Otwarty Program Klimatyczny i jego realizację w Okręgu Opolskim. Referat wprowadzający (czytaj tutaj) do dyskusji wygłosił prezes Okręgu Bartłomiej Kozera, który skoncentrował uwagę na trzech zjawiskach, mianowicie o/ciepleniu naszej planety, zanieczyszczeniach środowiska oraz zmianie klimatu. Prezesa interesowały szczególnie praktyczne zachowani działkowców wobec tych zjawisk.  Rada Okręgu zapoznała się również z ideą ekologicznego konkursu dla działkowców i ogrodów, którego rozstrzygniecie  będzie substytutem działkowego święta w tym roku. 

Na zakończenie obrad Rada Okręgu przyjęła stanowisko w sprawie programu Ministerstwa Klimatu Moja Woda oraz apel w sprawie współpracy między ROD a samorządem lokalnym.

Obrady odbywały się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Tomasz Ośródka  
inspektor ds organizacyjno-prawnych
OZ PZD w Opolu