WZOROWO ZAGOSPODAROWANY OGRÓD DZIAŁKOWY

Informujemy, że już wkrótce w m-cu marcu zaprezentowany zostanie katalog poszczególnych elementów zagospodarowania – wyposażenia i urządzenia ROD, który przedstawiać będzie nowoczesny rodzinny ogród działkowy na miarę naszych czasów. Artykuły opracowane zostały na podstawie informacji uzyskanych podczas Przeglądu zagospodarowania ROD i działek, od członków zarządów ze 104 rodzinnych ogrodów działkowych okręgu opolskiego PZD.

Mamy nadzieję, że przedstawiony obraz wzorowego ogrodu działkowego zostanie wykorzystany w praktycznej działalności inwestycyjnej i remontowej ogrodów działkowych.