X Posiedzenie OZ PZD w Opolu z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego

            W dniu 15 września 2017 roku odbyło się X plenarne posiedzenie z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Tematem wiodącym plenum była współpraca zarządów ogrodów z władzami samorządowymi. W lipcu i sierpniu Okręg Opolski zorganizował osiem spotkań prezesów ogrodów z burmistrzami i prezydentami miast. Teraz zarząd spróbował podsumować te narady i wyciągnąć wnioski. Referat podsumowujący wygłosił prezes Bartłomiej Kozera, a po nim głos zabrał marszałek województwa. Powiedział on m. in., że wysoko sobie ceni współpracę z władzami Okręgu, wysoko także ceni pracę zarządów. Deklarował wsparcie finansowe, zachęcał do składania  wniosków na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej. Wnioski należy składać u wójtów, burmistrzów, a władze województwa wesprą samorządy.

         W toku dyskusji zwracano uwagę na ważność debat zarządów ogrodów z samorządami, szczególnie gdy idzie o możliwości dofinansowania ogrodów, ale także w kwestii rozwiązania problemów śmieci. W wielu miastach – Namysłowie, Białej czy Oleśnie istnieje znakomity klimat do współpracy, co owocuje także wzrostem nakładów na inwestycje. Zwracano także uwagę na potrzebę angażowania się działkowców do pracy w samorządach.

       W drugiej części posiedzenia Plenum wysoko oceniło Okręgowy Dzień Działkowca, który odbył się 9 września w Kędzierzynie –Koźlu oraz wysłuchało informacji na temat proponowanych zmian w statucie.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski.