XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu – 12.03.2018 r.

W dniu 9 marca 2018 r. w siedzibie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Opolu odbyło się  XII Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców  w Opolu połączone ze szkoleniem zespołu ds. obsługi kampanii sprawozdawczej ROD w 2018 r.

XII Okręgowej Rady PZD w Opolu zaszczycili swoją obecnością Barbara Kolorczuk – Skarbnik Polskiego Związku Działkowców oraz Roman Żurkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu.  Obrady w głównej mierze poświęcone zostały przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok, planu pracy na 2018 r., a także preliminarza finansowego na 2018 r.

DSCN0045

Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu omówił stanowiska przyjęte przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD oraz zapoznał członków Rady z ustaleniami Zjazdu. Omówił także najważniejsze zadania, jakie stoją przez opolskimi strukturami PZD w związku z nowelizacją Statutu PZD, a także zaapelował o nadsyłanie propozycji zmian w Regulaminie ROD w związku z zainicjowaniem prac nad dostosowaniem powyższego dokumentu do zapisów nowego Statutu PZD. Wypowiedź Prezesa uzupełniła Barbara Kolorczuk, która skupiła się na potrzebie otwarcia się społeczności działkowców na mieszkańców miast oraz pilnej potrzebie wdrożenia procedur wynikających z nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych.

DSCN0046

W dalszej części posiedzenia członkowie Okręgowej Rady PZD pożegnali Stefana Chochołowicza, który po 17 latach pracy w strukturach okręgowych złożył rezygnację z pełnionych funkcji.  Życie polega na tym, że spotykamy się, aby się rozstać, rozstajemy aby się spotkać. Ale tym razem było inaczej. Nadzieja spotkania była nikła. Toteż pożegnanie byłego prezesa ROD „Brzeg” było uroczyste.

DSCN0011

Bezpośrednio po zakończeniu XII Plenum Okręgowej Rady PZD w Opolu rozpoczęło się szkolenie zespołu ds. obsługi kampanii sprawozdawczej ROD – Okręgu Opolskiego PZD. W trakcie szkolenie Bartłomiej Kozera, Roman Żurkowski oraz Antonii Falkowski zapoznali uczestników szkolenia z przepisami regulującymi zasady przygotowania oraz przebiegu zebrań, zwrócili uwagę na najczęstsze błędy występujące w tkacie zebrań oraz omówili zagadnienia, jakie osoba obsługująca zebranie z ramienia Okręgu powinna poruszyć w trakcie obsługi ROD. Wszyscy uczestnicy szkolenia wyposażeni zostali w materiały związanie z obsługą zebrań.  

DSCN0048

Tomasz Ośródka
Inspektor ds. organizacyjnych
PZD-Okręgu Opolskiego w Opolu