Zakończenie szkoleń w Okręgu Opolskim

W poniedziałek, ostatniego dnia lutego dobiegły końca szkolenia w Okręgu Opolskim. W szkoleniach prezesów udział wzięło 74 osób, na 103 ogrodów  Z ośmiu rejonów najwyższą frekwencję odnotowano w Brzegu (100%) a najniższą w powiecie opolskim – 30%. Szkolenia dotyczyły spraw programowych, zadań zarządów w związku ze zmianami klimatycznymi, możliwościami otrzymania dotacji z gmin oraz budowa siedzib w tych rod, które są ich pozbawione. Szkolenia dotyczymy również przyszłej kampanii sprawozdawczej. Przedstawiono oczekiwany, wzorcowy przebieg zebrania, jak i zwrócono uwagę na dotychczas popełnione uchybieni czy błędy.

Z prowadzonych dyskusji wnoszę, ze tegoroczna kampania sprawozdawcza winna przebiegać znacznie normalniej i sprawniej od tej z ubiegłego roku.

Po szkoleniach prezesów odbyło się szkolenie księgowych i skarbników, gdzie frekwencja wynosiła średnio 51%. Najwyższa była w Kędzierzynie, a najniższa w powiecie opolskim. To szkolenie poświęcone było finansowym konsekwencjom Polskiego Ładu oraz zasadom sporządzania sprawozdań finansowych  za 2021 rok i preliminarzy na rok bieżący. Bardzo potrzebne były wyjaśnienia dotyczące spraw finansowych wynikających ze zmian wprowadzonych tzw. „Polskim Ładem”. Choć przypomnienie zasad sporządzania sprawozdań finansowych za 2021 r. też było pożyteczne.

Bartłomiej Kozera