Życie ptaków w ROD na RELAXie w Polskiej Nowej Wsi (31): DZIĘCIOŁ ZIELONY

Dzięcioł zielony to duży, masywny ptak wielkości gołębia. Na uwagę zasługuje jego niezwykłe w żywych kolorach upierzenie: zielony wierzch ciała, oliwkowoszary spód, żółty kuper, czerwona czapeczka, czarna maska wokół oczu oraz czerwony wąs. Dzięcioł zielony jest raczej rzadkim ptakiem na terenie naszego kraju. Unika zwartych kompleksów leśnych. Zasiedla przede wszystkim obrzeża lasów, a najchętniej doliny rzeczne, stare parki, aleje, sady, a nawet śródpolne zadrzewienia.

W naszym ogrodzie obserwuję jedna parę .Czasami spaceruje po alejkach , w poszukiwaniu pożywienia. Krajobraz naszego ogrodu też mu odpowiada. Dzięcioły zielone mają pokaźne, dłutowate dzioby, jednak nie są one tak mocne jak u pozostałych krewniaków. Dziuple mogą wykuwać tylko w miękkim drzewie olchy, osiki lub wierzby, lecz znacznie częściej korzystają z zeszłorocznych dziupli, bądź też z budek lęgowych.

Dzięcioły zielone to takie skrzydlate mrówkojady. Szukają pożywienia przede wszystkim na ziemi w szybko przemieszczać się w gęstej trawie, podskakując i kicając, niczym zające. Ich głównym pożywieniem, a zarazem największym przysmakiem są mrówki i ich larwy. Są do pobierania takiego pokarmu idealnie przystosowane. Wielki dziób służy do rozgarniania ziemi, pod którą kryją się mrówki. A lepkim językiem wysuwającym się poza dziób aż do 10 cm mogą swobodnie wyciągać swoje przysmaki nawet z najwęższych szczelin i zakamarków.

W związku z preferencjami żywieniowymi najtrudniejszy dla nich okres to zima. Co prawda pod śniegiem próbują szukać swojego ulubionego mrówczego przysmaku a w razie potrzeby nawet kopać metrowe nory pod śniegiem to jednak mimo wszystko w przypadku długich i bardzo śnieżnych zim, wiele ptaków nie jest w stanie przetrwać i ginie.

W Polsce dzięcioł zielony jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Autorzy tekstu:
Teresa Magdy – działkowiczka ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi
Ewa Majewska – St. instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Autor fotografii: Teresa Magdy