Życie ptaków w ROD na RELAXie w Polskiej Nowej Wsi (36): TRZNADEL


Wokół naszego ogrodu przez cały rok można obserwować trznadle, gdyż preferują tereny rolnicze, otwarte oraz okolice zadrzewień występujących w niewielkiej ilości a unikają zwartych kompleksów leśnych, oraz wysokich gór, zabudowań miejskich i parków.

Trznadel jest wielkości wróbla z długim ogonem. Głowę ma żółtą z czarnym rysunkiem. Wierzch brązowy, ciemno plamkowany, kuper rdzawobrązowy. Na piersi można zauważyć przepaskę z drobnych kresek koloru kasztanowego. Samica jest mniej kolorowa. Swoje gniazda buduje nisko nad ziemią w splątanych pędach krzewów, w nasłonecznionym miejscu. Wyściółkę stanowią suche, delikatne pędy traw i włosie.

Jego menu stanowią owady, chętnie wyjada resztki z pól po żniwach, nasiona traw a także jagody.

Na terenie Polski trznadel objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Autorzy tekstu:
Teresa Magdy – działkowiczka ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi
Ewa Majewska – St. instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Autor fotografii: Teresa Magdy