Czy na działce można sadzić świerki ? – porada prawna

Sąsiad na swojej działce przed paru laty posadził świerki, które obecnie mają ok. 15 metrów wysokości i zacieniają grządki znajdujące się na mojej działce. Czy sąsiad może mieć tak wysokie drzewa? Co mogę zrobić w tej sytuacji ?

Regulamin ROD w § 54 ust. 1 wskazuje jednoznacznie, że na działce rodzinnej „dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące”.

Powyższy zapis Regulaminu ROD ma swój głęboki sens, ponieważ biorąc pod uwagę charakter rodzinnych ogrodów działkowych (tzn. duża ilość parceli na stosunkowo małej przestrzeni), sadzenie silnie rosnących drzew w znaczymy stopniu utrudniłoby, a w ekstremalnych przypadkach wręcz uniemożliwiłoby prowadzenie upraw ogrodniczych, co jest de facto podstawowym celem istnienia ogrodu działkowego. Powyższy zapis funkcjonował także w poprzednich wersjach Regulaminu ROD obowiązujących na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 15 metrowe świerki z pewnością nie zaliczają się do drzew słabo rosnących.


Wracając zatem do Pana pytania w opisanej sytuacji powinien Pan zwrócić się o pomoc do zarządu ROD, który to powinien niezwłocznie zobowiązać działkowca, aby ten wystąpił do urzędu gminy o wydanie zgody na wycinkę, a po jej uzyskaniu usunął nieregulaminowe nasadzenia. W przypadku odmowy zarząd ROD będzie miał podstawy prawne do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 2 pkt 2 i art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz § 54 ust. 1 Regulaminu ROD.