Kolegium Miejskie w Oleśnie – Miasto Olesno

W skład kolegium wchodzą  3 ROD z siedzibą w ROD im. Relaks w Oleśnie

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) “Relaks” w Oleśnie
2) “T. Kościuszki” w Oleśnie
3) “Źródełko” w Oleśnie