Kolegium Powiatowe – Powiat Opolski

W skład kolegium wchodzi  12 ROD z siedzibą w OZO PZD w Opolu ul. Solskiego 15. Przewodniczącym kolegium jest Pan Jan Gręda.

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) “Pod Kominem” w Dobrzeniu Wielkim
2) “Winów” w Górkach
3) “Zawada” w Zawadzie
4) “1-go Maja” w Ozimku
5) “Złocień” w Niemodlinie
6) “Ceramik” w Tułowicach
7) “Wapiennik” w Tarnowie Opolskim
8) “40-Lecia” w Murowie
9) “Skalnik” w Graczach
10) “Relaks” w Polskiej Nowej Wsi
11) “Ikar” w Polskiej Nowej Wsi
12) “Na Wzgórzu” w Komprachcicach