Kolegium Miejskie – Miasto Strzelce Opolskie 

W skład kolegium wchodzi 4 ROD z siedzibą w ROD “30-lecia” w Strzelcach Op.

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „30-lecia” w Strzelcach Opolski
2) “40-lecia” w Strzelcach Opolski
3) “Pionier” w Strzelcach Opolski
4) “Oaza” w Strzelcach Opolski