Okręgowy Zarząd PZD

Kozera Bartłomiej Prezes
Zakrzewski Jerzy I Wiceprezes
Maj Władysław Wiceprezes 
Popielarczyk Zygmunt Sekretarz
Gręda Jan Skarbnik
Kamiński Waldemar Członek Zarządu
Ptak Marian Członek Zarządu
Miller Jadwiga Członek Zarządu
Tobis Janusz Członek Zarządu