Okręgowy Zarząd PZD

Kozera Bartłomiej Prezes
Zakrzewski Jerzy I Wiceprezes
Strzelec Teresa Wiceprezes
Popielarczyk Zygmunt Sekretarz
Maj Władysław Skarbnik
Gręda Jan Członek Zarządu
Kamiński Waldemar Członek Zarządu
Ptak Marian Członek Zarządu
– – – – – – – – – – – – – – – Członek Zarządu