Kolegium Miejskie – Miasto Brzeg

W skład kolegium wchodzi 8 ROD z siedzibą w ROD “Brzeg” w Brzegu.

Wykaz ogrodów , z których prezesi ROD wchodzą w skład kolegium:

1) “Brzeg” w Brzegu
2) “Kolejarz” w Brzegu
3) “Lotos – Besel” w Brzegu
4) “Metalowiec” w Brzegu
5) “Lotos – Garbarnia” w Brzegu
6) “Transportowiec” w Brzegu
7) “Relaks” w Brzegu
8) “Słonecznik” w Brzegu