KONTAKT

Polski Związek Działkowców
Okręg Opolski w Opolu
ul. Dolnośląska 31
45-301 Opole
Tel/fax. 77/ 454 28 52
e- mail: opole@pzd.pl