Okręgowa Rada PZD

Kozera Bartłomiej
 • Prezes Okręgu 
Zakrzewski Jerzy
 • I Wiceprezes Okręgu 
Maj Władysław
 • Wiceprezes Okręgu 
Popielarczyk Zygmunt
 • Sekretarz Okręgu 
Gręda Jan
 • Skarbnik Okręgu 
Baranowski Stefan
 • Członek Okręgowej Rady 
Bodnarczuk  Ryszard
 • Członek Okręgowej Rady 
Chyłka Czesława
 • Członek Okręgowej Rady 
Drużyński Stanisław
 • Członek Okręgowej Rady 
Duda Józef
 • Członek Okręgowej Rady 
Falkowski Antoni
 • Członek Okręgowej Rady 
Fil Bogdan
 • Członek Okręgowej Rady 
Jaszewski Józef
 • Członek Okręgowej Rady 
Kamiński Waldemar
 • Członek Okręgowej Rady 
Klarzyńska Lidia
 • Członek Okręgowej Rady 
Miller Jadwiga 
 • Członek Okręgowej Rady 
Podgórski Eugeniusz
 • Członek Okręgowej Rady 
 Ptak Marian
 • Członek Okręgowej Rady 
 Pulka Brygida
 • Członek Okręgowej Rady 
Szaniec Edward
 • Członek Okręgowej Rady 
Tobiś Janusz
 • Członek Okręgowej Rady