Kolegium Gminne – Miasto i Gmina Nysa

W skład kolegium wchodzi  7 ROD z siedzibą w ROD im. A. Mickiewicza w Nysie

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) “B. Andrzejewskiego” w Nysie
2) “A. Mickiewicza” w Nysie
3) “Metalowiec” w Nysie
4) “Kolejarz” w Nysie
5) “Garnizonowy” w Nysie
6) “Rolnik” w Przełęku
7)  “Górka Jana” w Goświnowicach