Komisje problemowe

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI PROBLEMOWYCH OZ PZD

 KOMISJA INWESTYCYJNA
1. Zakrzewski Jerzy -Rod “Relaks” w Brzegu Przewodniczący
2. Maj Władysław -Rod im.T .Kościuszki w Krapkowicach Członek
3. Klarzyńska Lidia -Rod im.T.Kościuszki w Prudniku Członek
4. Fil Bogdan -Rod “A.Mickiewicza” w Nysie Członek
5. Sekretarz
KOMISJA OŚWIATY
 1. Miller Jadwiga – ROD “Kolejarz” w Kędzierzynie – Koźlu  Przewodniczący
2. Duda Józef – ROD “Brzeg” w Brzegu Członek
3. Podgórski Eugeniusz- Rod im.M.Kopernika w Kędzierzyn-Kożle Członek
4. Instruktorzy Okręgowi SSI PZD Członkowie/wg potrzeb
5. Majewska Ewa-Okręg Opolski PZD w Opolu Sekretarz
 KOMISJA KONKURSOWA
1. Kamiński Waldemar -Rod”XXX lecia”w Strzelcach Opolskich Przewodniczący
2. Jaszewski Józef- Rod “Metalowiec” w Nysie Członek
3. Chyłka Czesława- Rod “Kopciuszek” w Opolu Członek
4.  Instruktorzy Okręgowi SSI PZD Członkowie w/g potrzeb
5.  Majewska Ewa – Okręg Opolski PZD w Opolu  Sekretarz
 KOMISJA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ
1. Gręda Jan -Rod im.1-go Maja w Ozimku Przewodniczący
2. Bodnarczuk Ryszard-Rod “Oaza” w Opolu  Członek
3.
4. Baranowski Stefan -Rod “Transportowiec “w Brzegu Członek
5. Joanna Cybuchowska – Okręg Opolski PZD w Opolu Sekretarz
 KOMISJA SKARG I MEDIACJI
1. Popielarczyk Zygmunt Sekretarz PZD Okręgu Opolskiego w Opolu Przewodniczący
2. Falkowski Antoni -Rod “Relaks” w Kędzierzyn -Kożle Członek
3. Szaniec Edward -Rod”Relax” w Praszce Członek
4. Drużyński Stanisław -Rod “Mickiewicza” w Głubczycach Członek
5. Instruktorzy Okręgowi SSI PZD Członkowie w/g potrzeb
6. Ośródka Tomasz Sekretarz
KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
1. Ptak  Marian-Rod “Omex” w Głuchołazach Przewodniczący
2. Pulka Brygida -Rod “Źródełko” w Oleśnie Członek
3. Tobiś Janusz -Rod “Reymonta” w Praszce Członek
4. Instruktorzy Okręgowi SSI PZD Członkowie w/g potrzeb
5. Cybuchowska Joanna – Okręg Opolski PZD w Opolu Sekretarz