Jubileusz 40-lecia ROD “Narutowicza” w Opolu

Obchody Dnia Działkowca połączonego z jubileuszem 40-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego odbyły się w dniu 27.08. na terenie ogrodu. W uroczystości wzięli udział działkowcy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście m.in. Prezes Okręgu Opolskiego PZD Bartłomiej Kozera.

Uroczystość rozpoczęła Prezes ROD Magdalena Bolech, która przywitała obecnych działkowców i gości, następnie wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Potem głos zabrali zaproszeni goście. Po ich wystąpieniu miało miejsce odznaczenie działkowców medalami „Zasłużony Działkowiec” oraz medalem „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Prezes Okręgu wręczył Zarządowi ROD Jubileuszowy puchar i dyplom z okazji 4o-lecia istnienia Ogrodu.

Po części oficjalnej działkowcy biesiadowali przy dobrej muzyce, ciepłym posiłku i suto zastawionym stole. Nie zabrakło również wielu atrakcji dla najmłodszych, był zamek dmuchany i animatorzy. Wszyscy bawili się znakomicie w miłej rodzinnej atmosferze.