Działkowcy z rejonu brzeskiego szkolą się – 27.01.2024 r.

W dniu 27.01.2024 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne dla działkowców oraz dla nowych działkowców, którzy nabyli działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD w rejonie Brzeskim w roku 2023/2024. Szkolenie przeprowadzono w ośrodku szkoleniowym „Brzeg” w Brzegu.  

            Otwarcia szkolenie dokonał Józef Duda, Członek Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Opolu oraz Krajowy Instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej OZ PZD w Opolu. Przedstawiono plan szkoleń na rok 2024 oraz nakreślono tematykę szkolenia.

            Pierwszy punkt szkolenia obejmował zagadnienia prawno-organizacyjne PZD. Zapoznanie się z Regulaminem PZD, Statutem PZD i Ustawą ROD. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące struktury i organów w PZD, praw i obowiązków członków PZD, zagospodarowanie i modernizację działki ROD. Prelekcję poprowadził Roman Żurkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgowego Zarządu PZD w Opolu.  

            Drugim punktem szkolenia był wykład na temat „Jak przygotować teren pod uprawy na skrajnych warunkach glebowych” poprowadzony przez dr inż. Katarzynę Łuczak, wykładowcę z Uniwersytetu Opolskiego. Wykład dotyczył porad na temat poprawy jakości i struktury gleby, dostępnych nawozów oraz ich zastosowania w praktyce, wapnowania, sprawdzenia odczynu gleby oraz wpływu roślin na glebę.

Trzecim punktem szkolenia była prelekcja na temat wycinki drzew i krzewów na terenie działek PZD poprowadzona przez lokalnego usługodawcę. Omówiono problematykę związaną z wjazdami na teren działek PZD oraz konflikty sąsiedzkie związane z usuwaniem drzew i krzewów na wspólnym terenie ogrodów PZD.

Instruktor ds. Ogrodniczych 
Natalia Bomba