Szkolenie nowych działkowców z rejonu Kluczborskiego w dniu 23.03.2024 r.

Działkowcy z rejonu Kluczborskiego szkolą się – 23.03.2024 r.

W dniu 23.03.2024 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne dla nowych działkowców, którzy nabyli działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD w rejonie Kluczborskim w roku 2023/2024. Szkolenie przeprowadzono w ośrodku szkoleniowym „im. T. Kościuszki” w Kluczborku.  

Pierwszy punkt szkolenia obejmował zagadnienia prawno-organizacyjne PZD. Zapoznanie się z Regulaminem PZD, Statutem PZD i Ustawą ROD. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące struktury i organów w PZD, praw i obowiązków członków PZD, zagospodarowanie i modernizację działki ROD. Prelekcję poprowadził Józef Gełej Krajowy Instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej PZD – Okręg Opolski w Opolu.

Drugim punktem szkolenia był wykład na temat „Jak przygotować działkę pod uprawy na skrajnych warunkach glebowych” poprowadzony przez dr inż. Katarzynę Łuczak, wykładowcę z Uniwersytetu Opolskiego. Wykład dotyczył porad na temat poprawy jakości i struktury gleby, dostępnych nawozów oraz ich zastosowania w praktyce, wapnowania, sprawdzenia odczynu gleby oraz wpływu roślin na glebę.

Instruktor ds. ogrodniczych
Natalia Bomba
OZ PZD w Opolu