Harcerze w ROD “Kolejarz” w Kędzierzynie – Koźlu

Kolejne spotkanie zaprzyjaźnionego zastępu Harcerzy na terenie naszego ogrodu ROD ,,KOLEJARZ ”w Kędzierzynie-Koźlu.
Ognisko rozpoczynające rok harcerski 2018/2019 przez 17 Drużynę Starszoharcerską “ŚWIST” z VII Szczepu Harcerskiego “Zośka” pod opieką Piotra Łeśko Harcmistrza i Komendanta Szczepu. Oprócz tradycyjnej zabawy, śpiewania i wspomnień z kończących się wakacji drużyna omówiła przyszłoroczne plany działania. Biorąc pod lupę, tylko dwa najbliższe miesiące, drużynę czekają, gry miejskie, dwa biwaki w tym jeden w Warszawie kończący kampanię ,,Bohater”. Drużyna odwiedzi wtedy min. grób Stanisława Sieradzkiego ps. Świat, na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.

Jarosław Synyszyn
Vice-prezes ROD im ,,KOLEJARZ” Kędzierzyn-Koźle