Jubilat w jubileuszowym roku – 19.08.2021 r.

W dniu 19 sierpnia br. w ROD Winów pod Opolem odbyła się podniosła uroczystość związana z 40 – leciem ogrodu. Ogród jest prawdziwie rodzinny, bo niewielki, liczy bowiem 78 działek. Wszyscy się tu znają i są ze sobą zaprzyjaźnieni. Toteż na uroczystym posiedzeniu zarządu zjawili się ci, którzy ogród zakładali i ci, którzy nim w przeszłości kierowali. Przybył też prezes Okręgu Bartłomiej Kozera.

Nadzwyczajne zebranie otworzył prezes ROD „Winów” Zygmunt Wójciak. Powitał wszystkich gości i przedstawił program zebrania. Na pierwszym miejscu stało wręczenie odznaczeń „Zasłużony Działkowiec”. Złote odznaki – przyznane przez Krajowy Zarząd otrzymali: Jan Muszyński, Kazimierz Suchiński, Henryk Szachnowski, Stanisław Hładki, Jan Hebda, Paweł Łyga, Jadwiga Lech, Zygmunt Wójciak. Prócz tego Okręg przyznał dwie odznaki srebrne, a zarząd R OD odznaki brązowe. Bartłomiej Kozera wręczył odznaczenia oraz puchar dla Jubilata PZD ufundowany przez prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego, a także szreg drobnych upominków.

Prezes Okręgu, w swojej przemowie mówił na temat 40 – lecia PZD i zmian jakie zaszły w ogrodnictwie działkowym w ciągu tego prawie półwiecza. Zwrócił uwagę na ewolucję działki od czysto ekonomicznej, poprzez rekreacyjną aż do dzisiejszej wielofunkcyjnej. Nawiązał również do zmian klimatycznych i zadań, jakie mogą spełnić działkowcy w powstrzymywaniu niekorzystnych przeobrażeń.

Tomasz Ośródka OZ PZD