Kolegium Miejskie – Miasto Brzeg

W skład kolegium wchodzi 8 ROD z siedzibą w ROD „Brzeg” w Brzegu.

Wykaz ogrodów , z których prezesi ROD wchodzą w skład kolegium:

1) „Brzeg” w Brzegu
2) „Kolejarz” w Brzegu
3) „Lotos – Besel” w Brzegu
4) „Metalowiec” w Brzegu
5) „Lotos – Garbarnia” w Brzegu
6) „Transportowiec” w Brzegu
7) „Relaks” w Brzegu
8) „Słonecznik” w Brzegu