Kolegium Gminne – Miasto i Gmina Nysa

W skład kolegium wchodzi  7 ROD z siedzibą w ROD im. A. Mickiewicza w Nysie

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „B. Andrzejewskiego” w Nysie
2) „A. Mickiewicza” w Nysie
3) „Metalowiec” w Nysie
4) „Kolejarz” w Nysie
5) „Garnizonowy” w Nysie
6) „Rolnik” w Przełęku
7)  „Górka Jana” w Goświnowicach