Kolegium Powiatowe – Powiat Opolski

W skład kolegium wchodzi  12 ROD z siedzibą w OZO PZD w Opolu ul. Solskiego 15. Przewodniczącym kolegium jest Pan Jan Gręda.

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „Pod Kominem” w Dobrzeniu Wielkim
2) „Winów” w Górkach
3) „Zawada” w Zawadzie
4) „1-go Maja” w Ozimku
5) „Złocień” w Niemodlinie
6) „Ceramik” w Tułowicach
7) „Wapiennik” w Tarnowie Opolskim
8) „40-Lecia” w Murowie
9) „Skalnik” w Graczach
10) „Relaks” w Polskiej Nowej Wsi
11) „Ikar” w Polskiej Nowej Wsi
12) „Na Wzgórzu” w Komprachcicach