Kolegium Powiatowe – Powiat Strzelce Opolskie

W skład kolegium wchodzi  7 ROD z siedzibą w ROD im. 30-Lecia w Strzelcach Opolskich. Przewodniczącym kolegium jest Pan Zdzisław Tereszkiewicz.

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „30-Lecia” w Strzelcach Opolskich
2) „Pionier” w Strzelcach Opolskich
3) „Oaza” w Strzelcach Opolskich
4) „40-Lecia” w Strzelcach Opolskich
5) „Hutnik” w Zawadzkiem
6) „Czerwonych Róż” w Ujeździe Śląskim
7) „T. Kościuszki” w Leśnicy