Kolegium Miejskie – Miasto Strzelce Opolskie 

W skład kolegium wchodzi 4 ROD z siedzibą w ROD „30-lecia” w Strzelcach Op.

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „30-lecia” w Strzelcach Opolski
2) „40-lecia” w Strzelcach Opolski
3) „Pionier” w Strzelcach Opolski
4) „Oaza” w Strzelcach Opolski