Komunikat Krajowego Zarządu PZD – 14.02.2020

Parlament wysłuchał działkowców!

Nowelizacja Prawa budowlanego skorygowana

W dniu 13 lutego br. Sejm ostatecznie przyjął nowelizację prawa budowlanego, która m. in. przewiduje uproszczoną legalizację ponad 20-letnich samowoli budowlanych. Uchwalona nowela zawiera poprawkę senacką, która wyklucza taką legalizację wobec wszelkich obiektów na terenach działek w ROD.

Tym samym Parlament w pełni uwzględnił postulaty polskich działkowców, którzy protestowali przeciwko pierwotnie przyjętym zapisom nowelizacji. Umożliwiały one uproszczoną legalizację samowoli również na terenach działek rodzinnych. Rodziło to poważne niebezpieczeństwo dla ROD. Wskutek zakładanej legalizacji zostałyby bowiem zamienione w dziwaczne twory, które przestałyby pełnić funkcję ogrodów działkowych. Tym samym – chroniąc interesy niewielkiej grupki osób łamiących prawo – istniało realne niebezpieczeństwo naruszenia praw licznych działkowców, którzy od lat respektowali obowiązujące prawo. Wszak zdarza się, że samowole stają się pretekstem dla żądań likwidacji ROD. Co więcej, pierwotne przepisy nowelizacji całkowicie ignorowały starania zarządów ROD, które sumiennie realizowały ustawowy obowiązek zgłaszania nadzorowi budowlanemu samowoli. Często realizacja tego obowiązku wiązała się z ryzykiem. Dopełniając go, społeczni działacze stawali się celami ataków ze strony łamiących prawo. Nierzadko przybierały one postać zamachu na ich zdrowie i majątek – niszczono im działki, podpalano altany. Dlatego tak oburzające było zignorowanie skutków tych zgłoszeń i zamiar legalizacji samowoli, które niszczą samą istotę ROD.