Lista rankingowa ARiMR – III etap konkursu – 26.10.2022

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 sierpnia 2022 – 31 sierpnia 2022 r.

W ramach trzeciego etapu konkursu 88 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę  8 303 784,47 zł . Wnioskodawcy, których projekty zostały zamieszczone na liście rankingowej otrzymają pisemne zaproszenie do podpisania umowy o powierzenie grantu. 

Podsumowując trzyetapy konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 184 ROD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości  18 191 688,37 zł

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Lista rankingowa – etap III