Moim zdaniem II (30) – Cnoty działkowca

Charakter człowieka to zespół przyzwyczajeń, nawyków jakie powstają w nas w młodości. Pytanie jest takie: jaki charakter kształtuje w człowieku działka, jak ona nas urabia?

Pierwszą cnotą, którą odnajduję w sobie jako działkowicz jest wrażliwość na przyrodę, na jej stan, na jej życie. Wprost cierpię, gdy widzę zaniedbaną roślinność, więdnące kwiaty czy usychające drzewa. Bardzo przeżywam każde skażenie czy zniszczenie roślin lub drzew. Złamane drzewko łamie mi serce. Posadziłem kilka drzew i krzewów, pielęgnuje wiele kwiatów, więc wiem na czym polega życie wegetatywne. Ta wrażliwość to inna nazwa troski o przyrodę.

Z tym związana jest odpowiedzialność. Wobec ludzi jesteśmy odpowiedzialni tylko za ewentualne zło, które im czynimy, inaczej mówiąc: ponosimy odpowiedzialność za negatywne skutki naszego działania. Wobec przyrody odpowiedzialni jesteśmy również za jej dobro. Nie tylko ponosimy odpowiedzialność, ale musimy brać odpowiedzialność. Wyjeżdżając proszę kogoś o zastępstwo, o zastępczą troskę o rośliny. Odpowiedzialność to odpowiadanie na potrzeby. Rozumiem mój ogródek i odpowiadam na jego potrzeby.

Zaraz, zaraz… poznanie, troska, odpowiedzialność to są cechy każdej dojrzałej miłości. Ot, tak mnie właśnie działka wychowała. Takim mnie uczyniła. Rozbudziła moją ku sobie miłość.

27 lipca 2020 r.

Bartłomiej Kozera