Moim zdaniem (II) 44 – Piękno działki

Dawno temu Platon zapytał: czy dlatego coś jest święte, że się do tego modlimy, czy też modlimy się do tego, co święte? Inaczej mówią Platon zapytał, czy modlitwa jest przyczyną czy skutkiem świętości? Było to pytanie o to czy bogowie istnieją obiektywnie, czy tylko w wyobraźni ludzi, a więc subiektywnie.

Osiem wieków później św. Augustyn zmienił trochę pytanie Platona, bo odniósł je do piękna: czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy też podoba się, bo jest piękne? Inaczej mówiąc: czy jest owo piękno czym obiektywnym, istnieje w obrazie, dziele literackim, lub naturze czy raczej to my je tworzymy przez upodobanie?

Współczesny świat uznaje, że piękne jest to, co się podoba. U podstaw piękna leżeć ma smak i gust. A on jest różny u różnych ludzi. Moja działka jest piękna nie dlatego jednak, że się nam podoba, ale przeciwnie, podoba się dlatego, że jest urzekająca, tajemnicza, nieoczywista. To ona ma kształtować smak działkowców, a nie liczyć się z ich smakiem czy gustem. Jest przyczyną wrażeń, a nie skutkiem.

Teraz działka odpoczywa. Jak owad przepotwarza się. Toteż przestaliśmy ją oglądać, niech to robi w skrytości. Pilnujemy tylko, by było jej ciepło.

2 listopada 2020 r.                                                         

Bartłomiej Kozera