Obradował Krajowy Zarząd PZD – 01.02.2022

W dniu 1 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD przedyskutował sprawę wniosku byłych członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Konwalia” w Mokrej Prawej w sprawie działalności Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD. Analizę prawną i proponowane rozwiązanie tej złożonej sprawy, nad którym pracowali prawnicy JK PZD, przedstawił  r.pr. Tomasz Terlecki oraz Marcin Juszczel st. Inspektor ds. prawnych w Wydz. Prezydialnym. Krajowy Zarząd  podjął w tej sprawie uchwałę, Prezes PZD podkreślił, że przyjęta w niej decyzja powinna umożliwić powołanemu przez OZ Łódzki zarządowi komisarycznemu zarządzanie ogrodem, a w tym dostęp do dokumentów ROD, co jest niezbędne, by mogły być wykonywane statutowe obowiązki.

Po tym jak KZ w dniu 27 stycznia br. przyjął Wytyczne dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD związku z tzw. Polskim Ładem, uznał za konieczne opracowanie i przyjęcie zaleceń organizacyjnych, w których określone zostaną niezbędne działania, by wdrożyć Wytyczne do działalności jednostek organizacyjnych PZD. W konsekwencji Krajowy Zarząd PZD przyjął zreferowaną przez r.pr. Monikę Pilzak uchwałę w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD związku z tzw. Polskim Ładem”.

Po konsultacjach z okręgami Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne dosporządzenia sprawozdań finansowych ROD i okręgów PZD za 2021 oraz wytyczne do opracowania preliminarzy finansowych ROD i okręgów PZD na rok 2022 oraz wzory niezbędnych dokumentów. Wytyczne szczegółowo omówiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks wskazując, ze nie wiele się zmieniły w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak zostały uaktualnione do obowiązujących przepisów. Dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazane do Okręgów i ogrodów, aby możliwe było rozpoczęcie prac finansowych sprawozdawczych i finansowego planowania wydatków, które będą poniesione w bieżącym roku.

Z uwagi na tworzenie przez OZ Toruńsko-Włocławski nowego Ośrodka Finansowo-Księgowego w Chełmnie, Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację na zakup sprzętu technicznego na potrzeby Ośrodka.

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, dynamicznym wzrostem zachorowań Prezes PZD przedstawił projekt Apelu do działkowców dotyczący zachowania ostrożności w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w Związku oraz Komunikatu skierowanego do Okręgowych Zarządów PZD oraz zarządów ROD w sprawie zapewnienia bezpiecznej pracy biur w okresie nasilonej epidemii COVID-19.W Apelu do działkowców Krajowy Zarząd PZD zwrócił się do wszystkich działkowców i ich rodzin o kontaktowanie się z zarządami ROD, okręgami i Jednostką Krajową PZD w bezpieczny sposób, więc przede wszystkim za pośrednictwem telefonu, e-mail oraz tradycyjną pocztą. Za pośrednictwem Komunikatu do Okręgowych Zarządów PZD oraz zarządów ROD w sprawie zapewnienia bezpiecznej pracy biur w okresie nasilonej epidemii COVID-19, Krajowy Zarząd PZD wezwał jednostki organizacyjne PZD do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przy odpowiednim zabezpieczeniu pracy biur poprzez utrzymywanie biur w ścisłym reżimie sanitarnym.

Obydwa dokumenty zostały jednomyślnie przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD.

Komunikat został przekazany do wszystkich OZ, a Apel do działkowców dotyczący  zachowania ostrożności w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w Związku został opublikowany na stronie internetowej PZD.

ZRS