Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD

Żurkowski Roman
  • Przewodniczący
Pabian Kazimierz
  • Z-ca Przewodniczącego
Wolak Bolesław
  • Sekretarz
Dróżdż Stanisław
  • Członek
Zajdel Wacław
  • Członek
Woźniak Krystyna
  • Członek
Kieć Krystyna
  • Członek
Zielski Marian
  • Członek
Kącka Bożena
  • Członek