Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD

Żurkowski Roman
  • Przewodniczący
Wolak Bolesław
  • I Z-ca   Przewodniczącego
Zielski Marian
  • Z-ca Przewodniczącego
Wujek Henryk
  • Sekretarz
Kurkowska Alicja
  • Członek
Rembisz Stanisław
  • Członek
Siembiga  Jerzy
  • Członek
Dżugaj Stanisław
  • Członek