Okręgowa Rada PZD

Kozera Bartłomiej
 • Prezes Okręgu 
Zakrzewski Jerzy
 • I Wiceprezes Okręgu 
Strzelec Teresa
 • Wiceprezes Okręgu 
Popielarczyk Zygmunt
 • Sekretarz Okręgu 
Maj Władysław
 • Skarbnik Okręgu 
Gręda Jan
 • Członek Okręgowej Rady 
Kamiński Waldemar
 • Członek Okręgowej Rady 
Ptak Marian
 • Członek Okręgowej Rady 
– – – – – – – – – – – –
 • Członek Okręgowej Rady 
Gąsiorowski Wacław
 • Członek Okręgowej Rady 
Baranowski Stefan
 • Członek Okręgowej Rady 
Drużyński Stanisław
 • Członek Okręgowej Rady 
Pulka Brygida
 • Członek Okręgowej Rady 
Szaniec  Edward
 • Członek Okręgowej Rady 
Podgórski Eugeniusz 
 • Członek Okręgowej Rady 
Falkowski  Antoni
 • Członek Okręgowej Rady 
Fil Bogdan
 • Członek Okręgowej Rady 
Jaszewski Józef
 • Członek Okręgowej Rady 
 Chyłka Czesława
 • Członek Okręgowej Rady 
Bodnarczuk  Ryszard
 • Członek Okręgowej Rady 
Klarzyńska Lidia
 • Członek Okręgowej Rady