Okręgowy Zarząd Opolski

Kozera Bartłomiej
 • Prezes, Członek Prezydium
Mikrut Czesław
 • Wiceprezes, Członek Prezydium
Strzelec Teresa
 • Wiceprezes, Członek Prezydium
Maj Władysław
 • Sekretarz, Członek Prezydium
Gręda Jan
 • Skarbnik, Członek Prezydium
Bodnarczuk Ryszard
 • Członek, Członek Prezydium
Kurek Władysław
 • Członek, Członek Prezydium
Popielarczyk Zygmunt
 • Członek, Członek Prezydium
Zakrzewski Jerzy
 • Członek, Członek Prezydium
Baranowski Stefan
 • Członek
Chochołowicz Stefan
 • Członek
Falkowski Antoni
 • Członek
Jaszewski Józef
 • Członek
Klarzyńska Lidia
 • Członek
Nogieć Marek
 • Członek
Pulka Brygida
 • Członek
Rogoża Janusz
 • Członek
Szaniec Edward
 • Członek
 Bogdan Fil
 • Członek
Tereszkiewicz Zdzisław
 • Członek
Wojtala Manfred
 • Członek