Prezydium Okręgowego Zarządu PZD

Skład prezydium

Kozera Bartłomiej Prezes
Mikrut Czesław I Wiceprezes
Strzelec Teresa Wiceprezes
Maj Władysław
Sekretarz
Gręda Jan Skarbnik
Bodnarczuk Ryszard Członek Prezydium
Kurek Władysław Członek Prezydium
Popielarczyk Zygmunt Członek Prezydium
Zakrzewski Jerzy Członek Prezydium