Podłączanie działki do ogrodowej sieci elektrycznej.

Kwestię podłączenia działki do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej reguluje § 76 Regulaminu ROD oraz Uchwała nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.  Zgodnie z zasadami zawartymi w wyżej wymienionych aktach prawnych podłączenie indywidulanej działki rodzinnej do sieci może nastąpić jedynie po uzyskaniu wyraźniej zgody zarządu ROD, który zgodnie  z § 72 pkt 15 Statut PZD jest podmiotem zarządzającym siecią elektryczną w ogrodzie. Wszelkie prace przyłączeniowe musza być wykonana przez elektryka posiadającego stosowne uprawniania zawodowe w tym zakresie. Rozpoczęcie dostaw prądu do działki rodzinnej powinno być poprzedzone przynajmniej przeglądem przeprowadzonym przez elektryka ogrodowego, który kontroluje  poprawności wykonanego podłączenia. Pamiętajmy, że z prądem nie ma żartów, a opracowana i przyjęta przez władze krajowe PZD procedura w tym zakresie ma na celu ochronne naszego zdrowia, życia oraz mienia. Samodzielne ingerowanie w układy elektryczne nie dość, że w świetle art. 31 i 32 Ustawy z dnia 13 grudnia 3013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 poz. 40 z późn. zm.) oraz  § 9 ust. 2 pkt. 4 i § 68 pkt 11 Regulaminu ROD stanowi poważne naruszenie porządku ogrodowego, którego konsekwencją może być nawet utrata praw dzierżawy działkowej to niesie ze sobą poważne zagrożenie porażeniowe oraz pożarowe.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.