Półwieczna działalność seniorów z ROD „Energetyk” Kędzierzyn-Koźle

Dom Działkowca ROD “Energetyk” w Kędzierzynie – Koźlu ul. Energetyków 11
rodenergetyk@2p.pl

Początek istnienia naszego ogrodu to 14.04.1969 r. – dzień rozpoczęcia działalności I Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Energetyk”. Powstał z inicjatywy Związków Zawodowych Elektrowni Blachownia i stał się jako ogród nr 1.

Powstały w pierwszej fazie z terenów podmokłych Żabieńca, a po drugiej stronie rzeki Kłodnicy i szlaku kolejowego PKP Kędzierzyn-Opole w latach 80-tych powstał na tym terenie ogród nr 2. Oba te ogrody dzieli droga rowerowa, która prowadzi do pobliskiego Żabieńca – dzielnicy Kędzierzyna. 
W rezultacie tego poszerzenia przybyło kolejnych 34 działek. Razem ROD „Energetyk” posiada zagospodarowanych  93 działki o powierzchni ok. 300 m2 każda.

Państwo Irena i Józef Miciak
Państwo Stolarz

Upływ czasu, zgony oraz odejścia spowodowały, że niemal nikt z członków, którzy jako pierwsi podpisali umowy o przydział działki, nie utrzymał się do dnia dzisiejszego. Niemniej jednak spośród najstarszych seniorów należy wymienić: Jana Czernieja, Henryka Fabiańskiego, Ritę Ochott, Andrzeja Surmiaka, Zenona Szklarza, Tadeusza Stolarza, Konrada Kempę, Tadeusza Szczepańskiego, Franciszka Kobiałkę, Kazimierza Baranowskiego, Józefa Kobiałkę, Mariusza Bednarza, Zdzisława i Marę Stankiewicz, Wiolettę Gadzińską, Henryka Waśniowskiego, Józefa i Irenę Miciak.
Wyżej wymienieni działkowicze zawarli swoje umowy w latach 70-tych i 80-tych. A za swoją aktywną działalność kilkoro z nich zostało uhonorowanych następującymi odznaczeniami:
– Tadeusz Szczepański – Brązowa, Srebrna i Złota odznaka “Zasłużony Działkowiec” ,
– inż. Konrad Kempa – Brązowa i Srebrna odznaka “Zasłużony Działkowiec”,
– Józef Miciak – Brązowa i Srebrna odznaka “Zasłużony Działkowiec”,
– Henryk Waśniowski – Brązowa i Srebrna odznaka “Zasłużony Działkowiec”,
– Zenon Szklarz – Brązowa odznaka “Zasłużony Działkowiec”,
– Józef Kobiałka – Brązowa odznaka “Zasłużony Działkowiec” .

Pan Tadeusz Szczepański
Państwo Maria i Zdzisław Stankiewicz
inż. Konrad Kempa

Pomyślności i długowieczności wszystkim seniorom działkowym w nowym sezonie.

Z poważaniem,
Piotr Gadziński
Instruktor Okręgowy SSI PZD w Opolu