VIII Plenarne posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu

W piątek, 8 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu. W programie były dwie kwestie: podsumowanie i ocena kampanii sprawozdawczej oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi  w ROD. Obie wywołały gorącą dyskusję.

W Okręgu Opolskim niemal 100 % ROD odbyło zebrania sprawozdawcze. To była dziwna kampania, przede wszystkim ze względu na czas, w którym te zebrania się odbywały. Prezentacja planu pracy zarządu czy preliminarza wydatków na rok 2021 w drugiej połowie 2021 roku, w czasie gdy odbywać się winny dożynki, budzić musi zdumienie. Druga sprawa to atmosfera tych zebrań, znacznie ostrzejsza niż w latach poprzednich.  W wystąpieniu prezesa Okręgu i w dyskusji  podnoszono, że powodem był m. in.. brak zebrań w ubiegłym roku,  ale także zaniedbania leżące po stronie zarządów.

Problematykę gospodarowania odpadami przedstawiła Malwina Moczko – Wieszołek, prawnik Okręgu. Skoncentrowała uwagę na zmianach z 23 sierpnia br. jakie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła. Omówiła także wyniki ankiety, która w ROD Okręgu została przeprowadzona, a która dotyczyła tego, jak ogrody radzą sobie ze śmieciami..

Członkowie Okręgowej Rady przyjęli w spawie gospodarki śmieciami Stanowisko wyrażające dezaprobatę wobec zmian, jakie dla ogrodów działkowych nowelizacja ze sobą przyniosła.   

                                                                                        Tomasz Ośródka