WAŻNE – Ogrody włączane do gminnego systemu gosp. odpadami!!!

Okręgowy Zarząd Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu, informuje, iż pojawił się już pierwszy przypadek podjęcia przez Gminę działań zmierzających do objęcia nieruchomości niezamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne w tym Rodzinne Ogrody Działkowe zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Bardzo proszę o wzmożoną czujność i monitorowanie stron internetowych gmin/miast oraz informacji o przetargach na stronie BIP urzędu miasta/gminy celem uniknięcia przymusowego włączenia ROD do gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Malwina Moczko – Wieszołek
OZ PZD w Opolu