Wykład dla seniorów w Krapkowicach

                                                   

Wczoraj, wtorek 19 października w Krapkowickiej bibliotece spotkali się seniorzy – działkowcy by posłuchać prof. Bartłomieja Kozerę, który miał prelekcję na temat „Postaci przyjemności”. Każda epoka ma swoją wartość przewodnią, która organizuje myślenie ludzi. Dla współczesności jest to właśnie przyjemność. Prelegent skupił się na jej negatywnej postaci, to jest na braku cierpienia. Zanalizować – częściowo za Epikurem – źródła cierpień współczesnego człowieka i próbować je wersyfikować. Sugerował, że filozofia jest po trosze medycyną duszy, ułatwiającą dobre życie.

Była dyskusja, pytania a po tym krótki koncert dla seniorów. Obie strony obiecały sobie powrócić do takich pożytecznych spotkań. 

JC