Wzór uchwały ws. wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej

      Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu przypomina, że w obecnym stanie prawny przed wypowiedzeniem działkowcowi umowy dzierżawy działkowej, uchwała zarządu ROD stanowiąca podstawę tegoż wypowiedzenia, musi wpierw zostać zatwierdzona przez właściwy terytorialnie okręgowy zarząd PZD.  Powyższe kwestie reguluje § 85 statutu PZD.

        Poniżej publikujemy wzory uchwał w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej, celem ich wykorzystania w pracy zarządów ROD:

Uchwała zarządu ROD w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej (nabycie praw dzierżawy przed wejściem w życie ustawy o rod)

Uchwała zarządu ROD w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej (nabycie praw dzierżawy na mocy umowy dzierżawy zawartej z zarządem ROD po wejściu w życie ustawy o rod)

Uchwała zarządu ROD w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej (nabycie praw dzierżawy na mocy umowy przeniesienia praw po wejściu w życie ustawy o rod)