Wzory druków do sprawozdań i preliminarzy ROD 2019/2020

  • Wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych rodzinnych ogrodów działkowych PZD na 2020 r. – ściągnij tutaj.
  • Załączniki do preliminarza na 2020 r. – ściągnij tutaj.
  • Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2019 r. – ściągnij tutaj.
  • Załączniki do sprawozdania za 2019 r. – ściągnij tutaj.
  • Druki – sprawozdania finansowe ROD 2019 i preliminarze finansowe 2020 – ściągnij tutaj.
  • Oświadczenie 2020 – ściągnij tutaj.
  • Protokół z inwentaryzacji kasy – ściągnij tutaj.