Żywopłot typu Benjes.

Żywopłot typu Benjes każdy działkowicz może stworzyć samodzielnie, bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych. Zasada jest prosta – należy nagromadzić martwą materię organiczną w postaci ściętych gałęzi. Jest to jednocześnie dobry sposób na zagospodarowanie gałęzi po cięciu drzew. Układa się z nich wały o szerokości ok. 1 m i wysokości od 2 m. Jeżeli chce się utworzyć wyższy żywopłot, konieczne może być zabezpieczenie tej konstrukcji z gałęzi poprzez powbijanie po obu jej stronach drewnianych słupów w pewnej odległości (np. dwa rzędy drewnianych słupów, odległość między słupami w rzędzie – 2 m, odległość między rzędami słupów – 1 m).

Fot. ze strony www.jardiner-autrement.fr

W początkowym okresie tego żywopłotu gałęzie stanowią barierę dla zimnego powietrza. W miarę upływu czasu, gałęzie podlegają rozkładowi, tworząc stanowisko zasobne w materię organiczną. Na wał gałęzi wiatr nanosi nasiona drzew i krzewów, które tam kiełkują i z biegiem lat tworzą naturalny żywopłot z lokalnej roślinności. Taki obiekt infrastruktury ekologicznej może mieć bardzo korzystny wpływ, gdyż jest miejscem bytowania różnych gatunków pożytecznych w tym drapieżnych owadów, jeży, dzikiego ptactwa. Inną korzyścią takiego żywopłotu jest brak konieczności jego pielęgnacji i pozytywny wizerunek działki ekologicznej.

Jest to także pomysł dla każdego rodzinnego ogrodu działkowego na naturalny, nie wymagający pracy, tani i ekologiczny żywopłot jako pas zieleni izolacyjnej.

Tomasz Kondratowicz
Instruktor Okręgowy SSI PZD Okręgu Opolskiego
ROD “Oaza” w Opolu