Zachęcamy do zakupu programu DGCS PZD System

Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski w Opolu zachęca Rodzinne Ogrody Działkowe do zakupu programu komputerowego DGCS PZD System. Program ten jest kompleksowy, intuicyjny, stworzony i dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ponadto, w znaczący sposób usprawnia pracę zarządu ROD, ponieważ składa się z praktycznych modułów: finansowo – księgowego, kadrowo – płacowego, środków trwałych i magazynowego oraz z modułu ogrody działkowe.

Moduł Finansowo- księgowy – pozwala na prowadzenie pełnej księgowości
w ROD, można wykonać bilans wraz ze wszystkimi wymaganymi sprawozdaniami finansowymi. W module jest plan kont, który jest dostosowany do Zakładowego Planu Kont PZD. Moduł ma wszystkie potrzebne zestawienia, tj. zestawienia sald i obrotów, potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

Moduł Kadrowo płacowy –    ułatwia sporządzenie list płac na wypłaty świadczeń i nagród dla Zarządu ROD, można sporządzać umowy zlecenie, umowy o dzieło. Dostępnych jest wiele raportów, można z programu wygenerować dokumenty rozliczeniowe i przesłać do programu Płatnik, w łatwy sposób można zaimportować pliki Excel. Moduł posiada wszystkie wymagane deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 itp., umożliwia elektroniczne przesłanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Moduł środków trwałych – pozwala w prosty sposób ewidencjonować środki trwałe oraz obliczać amortyzacje.

Moduł ogrody działkowe – po wprowadzeniu danych ogrodu i działkowców będzie można naliczyć uchwalone przez Walne Zebranie opłaty, wystawić noty obciążeniowe dla działkowców, noty odsetkowe oraz wystawić wezwania do zapłaty, które w łatwy sposób można przesłać e-mailem.

 W prosty sposób można przygotować zaproszenia, listy obecności, składy komisji na Walne zebranie. Dostępnych jest wiele pomocnych wzorów dokumentów oraz raportów dostosowanych na potrzeby ROD.

Kasjerzy ROD w module ogrody działkowe mogą wystawić dokumenty KP i KW oraz tworzyć raporty kasowe.

 Wszystkie moduły współpracują ze sobą. Każdy moduł zawiera instrukcje ,,krok po kroku’’, jak obsługiwać program. Na jednym programie DGCS PZD System będą mogły pracować jednocześnie trzy osoby, które w sposób łatwy, bezpieczny izgodny z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi PZD jak i powszechnie obowiązującym będą mogły prowadzić i zarządzać Rodzinnym Ogrodem Działkowym. Ponadto program ten został również dostosowany do wymogów w zakresie RODO, każdego roku będzie aktualizowany do obowiązujących przepisów, w tym Polskiego Związku Działkowców, ZUS i podatkowych.

Cena programu DGCS PZD (całego pakietu) wynosi 270,60 zł, a dla ROD należących do Ośrodka Finansowo – Księgowego – 189,42 zł.

Zainteresowane Zarządy ROD nabyciem programu DGCS PZD System zapraszamy do kontaktu z Okręgowym Zarządem PZD w Opolu.

Zapraszamy do skorzystania z darmowej 30-dniowej wersji próbnej programu.

Do pobrania :