Biodynamiczna działka “ROD”

Metoda biodynamiczna jest systemem opartym na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w obrębie działki i jej terenów sąsiednich. Metoda ta wyklucza stosowanie syntetycznych substancji takich jak nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy.
Głównym celem biodynamiki jest wytwarzanie żywności o dużej wartości biologicznej. Wysokie walory zdrowotne są możliwe do osiągnięcia tylko w czystym środowisku, nie skażonym przemysłowymi wyziewami.
Chcąc uzyskać zadowalające plony należy zapewnić roślinom odpowiednie nawożenie i ochronę. Na działkach biodynamicznych podstawowym nawozem jest kompost sporządzony według specjalnej receptury, a do ochrony roślin używa się wyłącznie środków biologicznych całkowicie rozkładalnych, nie pozostawiających w roślinie i glebie szkodliwych substancji.
Rośliny żyjące w obrębie działki oddziałują na siebie.
Wpływ ten może być korzystny, lub niestety szkodliwy.
Dobór sąsiedztwa roślin i sąsiedztwa jest szczególnie ważny, ponieważ na działce staramy się zagospodarować każdy kawałek ziemi.
Wszelkie prace wykonywane na działce biodynamicznej są realizowane zgodnie ze wskazówkami płynącymi z kalendarza opracowanego dla tej metody. Kalendarz zredagowano na podstawie reakcji żywych organizmów na zmienne warunki zewnętrzne.
Kalendarz pozwala osiągnąć lepsze rezultaty, ponieważ umożliwia synchronizację pracy na działce z procesami rozwojowymi roślin zachodzącymi w ciągu roku.

Zapraszamy do zakupu kalendarza biodynamicznego na stronie działkowiecsklep.pl lub w siedzibie biura Okręgowego Zarządu PZD w Opolu.

Instruktor Okręgowy SSI PZD
Okręg Opolski
z ROD „Energetyk” K-Koźle
Piotr Gadziński