Kluczem jest kompostowanie naszych śmieci.

Cena opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów z roku na rok coraz bardziej wzrasta. Wpływ na wzrost ceny ma przede wszystkim nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Istotnymi czynnikami wzrostu cen są podwyższone stawki usług firm wywożących śmieci, wzrost opłat środowiskowych za składowanie odpadów oraz nowe normy unijne zakładające recykling połowy śmieci pochodzących z Polski. Wszedł również wymóg segregacji śmieci na pięć frakcji: metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio, zmieszane, papier.

Od 2020 roku nie ma możliwości złożenia deklaracji o niesegregowaniu śmieci. Każdy zobowiązany jest do segregacji odpadów. W przypadku braku wywiązania się z tego obowiązku śmieci zostają odbierane jako odpady zmieszane, przez co zostaje nałożona opłata sankcyjna która wynosi od dwukrotności do czterokrotności opłaty podstawowej.


Istnieje jednak rozwiązanie, aby obniżyć opłatę za wywóz śmieci, tym samym pozostawiając zaoszczędzone pieniądze w portfelu zadbać o środowisko. Obniżenie stawek utylizacji śmieci poprzez prowadzenie kompostownika reguluje tzw. ustawa śmieciowa ( ustawa o utrzymaniu czystości oraz porządku w gminach). Będąc działkowcem sami możemy stworzyć kompostownik na swojej działce. Postawienie kompostownika na działce ma wiele zalet.

Kompost jest świetnym, ekologicznym nawozem będącym źródłem azotu, fosforu i potasu. Dzięki niemu nasze rośliny będą szybciej rosły. Otrzymujemy go za darmo dodatkowo segregując nasze odpady. Do kompostownika możemy wrzucać skorupki jaj, obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, popiół drzewny, skoszoną trawę, liście, resztki roślin, chwasty. Zaletą zastosowania tego rozwiązania jest zaoszczędzenie pieniędzy. Mając swój kompostownik nie płacimy wysokich sum za wywóz odpadów zmieszanych i dodatkowo nie potrzebujemy kupować nawozu do roślin i kwiatów w sklepie ogrodniczym. Ponadto nieodzownym plusem posiadania kompostownika jest dbanie o środowisko.

Malwina Moczko – Wieszołek

Inspektor ds. prawnych

OZ PZD w Opolu