Czy można ustanowić opiekuna działki w ROD ?

Kwestie ustanowienia opiekuna działki w rodzinnym ogrodzie działkowym reguluje 79 Regulaminu ROD. Zgodnie z jego treścią w uzasadnionych przypadkach np. długotrwała choroba działkowca uniemożliwiająca uprawę działki, możliwe jest ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. W tym celu działkowiec musi złożyć wniosek w tej sprawie w zarządzie ROD. Zarząd ROD po otrzymaniu takiego wniosku podejmuje decyzje o ustanowieniu opiekuna działki na podstawie uchwały.  

Działkowiec wnioskując o ustanowienie opiekuna działki powinien dokładnie rozważyć kogo rekomenduje na opiekuna, ponieważ należy pamiętać o tym, że za skutki opieki, zgodnie z 79 ust. 2 Regulaminu ROD w pierwszej kolejności odpowiada działkowiec.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD w Opolu